A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 2.23% 2.49% 2.75% 3.02% 3.28% 3.54% 3.80% 4.06% 4.33% 4.59%
danych 2.48% 2.74% 3.01% 3.27% 3.53% 3.79% 4.05% 4.32% 4.58% 4.85%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:674
% 3.56%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  40  2.87
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  316  3.91
Irządze 2 298  343  343  330  16  4.85
Kroczyce 5 138  844  844  822  32  3.89
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  69  2.78
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  58  3.79
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  41  2.69
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  57  4.42
Włodowice 4 416  715  715  672  15  2.23
Żarnowiec 3 849  824  824  796  30  3.77
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  674  3.56
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ADAMEK Tomasz Józef 219 32.49 1.16
CYMAŃSKI Tadeusz 210 31.16 1.11
ROZPŁOCHOWSKI Andrzej Ryszard 16 2.37 0.08
WĘGLARZ Ewa 43 6.38 0.23
WYDRA Przemysław Aleksander 10 1.48 0.05
FAJER Monika 13 1.93 0.07
GRUSZKA Marek Aleksander 12 1.78 0.06
DOMAGAŁA Iwona Teresa 25 3.71 0.13
BIAŁA-SKRZYCKA Mariola Teresa 6 0.89 0.03
ZIOBRO Jan Paweł 120 17.80 0.63