A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Miasto Poręba

Poręba
brak 7.91% 10.52% 13.14% 15.75% 18.36% 20.98% 23.59% 26.20% 28.81% 31.43%
danych 10.51% 13.13% 15.74% 18.35% 20.97% 23.58% 26.19% 28.80% 31.42% 34.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 233
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 458
Liczba ważnych kart:1 458
Frekwencja wyborcza:20.16%
Liczba głosów ważnych:1 396
% głosów ważnych:95.75%
Liczba głosów na listy komitetu:475
% 34.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 410 86.32 29.37
SZUMILAS Krystyna Maria 21 4.42 1.50
OLBRYCHT Jan Marian 12 2.53 0.86
NYKIEL Mirosława 3 0.63 0.21
PLURA Marek Mirosław 2 0.42 0.14
KURANT Agnieszka 9 1.89 0.64
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 5 1.05 0.36
WNĘK Barbara Katarzyna 5 1.05 0.36
ZIĘTEK Jerzy Marek 5 1.05 0.36
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 3 0.63 0.21