A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat zawierciański 

zawierciański
brak 7.91% 10.52% 13.14% 15.75% 18.36% 20.98% 23.59% 26.20% 28.81% 31.43%
danych 10.51% 13.13% 15.74% 18.35% 20.97% 23.58% 26.19% 28.80% 31.42% 34.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:100 653
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:19 562
Liczba ważnych kart:19 561
Frekwencja wyborcza:19.44%
Liczba głosów ważnych:18 912
% głosów ważnych:96.68%
Liczba głosów na listy komitetu:5 464
% 28.89%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Poręba 7 233  1 458  1 458  1 396  475  34.03
Zawiercie 42 471  8 321  8 321  8 072  2 748  34.04
Irządze 2 298  343  343  330  58  17.58
Kroczyce 5 138  844  844  822  223  27.13
Łazy 13 258  2 574  2 573  2 479  806  32.51
Ogrodzieniec 7 878  1 558  1 558  1 530  483  31.57
Pilica 7 326  1 577  1 577  1 526  197  12.91
Szczekociny 6 786  1 348  1 348  1 289  214  16.60
Włodowice 4 416  715  715  672  197  29.32
Żarnowiec 3 849  824  824  796  63  7.91
Ogółem 100 653  19 562  19 561  18 912  5 464  28.89
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
BUZEK Jerzy Karol 4 621 84.57 24.43
SZUMILAS Krystyna Maria 158 2.89 0.84
OLBRYCHT Jan Marian 255 4.67 1.35
NYKIEL Mirosława 29 0.53 0.15
PLURA Marek Mirosław 21 0.38 0.11
KURANT Agnieszka 121 2.21 0.64
MARCINKIEWICZ Bogdan Kazimierz 74 1.35 0.39
WNĘK Barbara Katarzyna 24 0.44 0.13
ZIĘTEK Jerzy Marek 75 1.37 0.40
SZTOLCMAN Grzegorz Czesław 86 1.57 0.45