A  A+ A+

Miasto Końskie

Końskie
brak 12.76% 14.21% 15.66% 17.12% 18.57% 20.02% 21.47% 22.92% 24.38% 25.83%
danych 14.20% 15.65% 17.11% 18.56% 20.01% 21.46% 22.91% 24.37% 25.82% 27.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:30 493
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 853
Liczba ważnych kart:6 853
Frekwencja wyborcza:22.47%
Liczba głosów ważnych:6 598
% głosów ważnych:96.28%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  736  11.15
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  16  0.24
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  83  1.26
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 178  17.85
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 106  31.92
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  142  2.15
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  190  2.88
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  365  5.53
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 422  21.55
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  360  5.46
  Komitety razem 6 598  100