A  A+ A+

Powiat konecki 

konecki
brak 12.76% 14.21% 15.66% 17.12% 18.57% 20.02% 21.47% 22.92% 24.38% 25.83%
danych 14.20% 15.65% 17.11% 18.56% 20.01% 21.46% 22.91% 24.37% 25.82% 27.28%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 267
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:13 614
Liczba ważnych kart:13 614
Frekwencja wyborcza:19.65%
Liczba głosów ważnych:13 029
% głosów ważnych:95.70%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  256  1.96
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 900  14.58
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  32  0.25
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  705  5.41
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  2 244  17.22
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  360  2.76
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 355  10.40
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 367  33.52
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  1 639  12.58
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  171  1.31
  Komitety razem 13 029  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Fałków 3 941  503  503  12.76  471  93.64
Gowarczów 3 849  631  631  16.39  596  94.45
Końskie 30 493  6 853  6 853  22.47  6 598  96.28
Radoszyce 7 407  1 298  1 298  17.52  1 243  95.76
Ruda Maleniecka 2 705  738  738  27.28  698  94.58
Słupia (Konecka) 2 814  487  487  17.31  469  96.30
Smyków 2 997  579  579  19.32  559  96.55
Stąporków 15 061  2 525  2 525  16.77  2 395  94.85
Powiat ogółem 69 267  13 614  13 614  19.65  13 029  95.70