A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Michałów

Michałów
brak 0.16% 0.35% 0.53% 0.72% 0.90% 1.09% 1.27% 1.46% 1.64% 1.83%
danych 0.34% 0.52% 0.71% 0.89% 1.08% 1.26% 1.45% 1.63% 1.82% 2.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 885
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:615
Liczba ważnych kart:615
Frekwencja wyborcza:15.83%
Liczba głosów ważnych:575
% głosów ważnych:93.50%
Liczba głosów na listy komitetu:6
% 1.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 5 83.33 0.87
KLUSKA Łukasz Dominik 0 0.00 0.00
KENIG Jerzy 0 0.00 0.00
KASIŃSKI Szymon Witold 0 0.00 0.00
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 0 0.00 0.00
PROCHOWNIK Marlena Anna 0 0.00 0.00
DOBROWOLSKI Witold Jan 0 0.00 0.00
JEDYNAK Małgorzata 0 0.00 0.00
DĘBEK Monika Anna 0 0.00 0.00
KOBYLAS Krzysztof Piotr 1 16.67 0.17