A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Pińczów

Pińczów
brak 0.16% 0.35% 0.53% 0.72% 0.90% 1.09% 1.27% 1.46% 1.64% 1.83%
danych 0.34% 0.52% 0.71% 0.89% 1.08% 1.26% 1.45% 1.63% 1.82% 2.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 589
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 549
Liczba ważnych kart:3 549
Frekwencja wyborcza:19.09%
Liczba głosów ważnych:3 427
% głosów ważnych:96.56%
Liczba głosów na listy komitetu:69
% 2.01%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
WINNICKI Robert Artur 50 72.46 1.46
KLUSKA Łukasz Dominik 4 5.80 0.12
KENIG Jerzy 4 5.80 0.12
KASIŃSKI Szymon Witold 1 1.45 0.03
TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika 1 1.45 0.03
PROCHOWNIK Marlena Anna 2 2.90 0.06
DOBROWOLSKI Witold Jan 1 1.45 0.03
JEDYNAK Małgorzata 4 5.80 0.12
DĘBEK Monika Anna 1 1.45 0.03
KOBYLAS Krzysztof Piotr 1 1.45 0.03