A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Ełk

Ełk
brak 2.31% 2.57% 2.83% 3.09% 3.35% 3.62% 3.88% 4.14% 4.40% 4.66%
danych 2.56% 2.82% 3.08% 3.34% 3.61% 3.87% 4.13% 4.39% 4.65% 4.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:8 545
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 104
Liczba ważnych kart:1 104
Frekwencja wyborcza:12.92%
Liczba głosów ważnych:1 062
% głosów ważnych:96.20%
Liczba głosów na listy komitetu:38
% 3.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 20 52.63 1.88
WORONIECKI Mirosław 0 0.00 0.00
ANTOSIK Maja Edyta 1 2.63 0.09
LESZCZYŃSKI Robert 1 2.63 0.09
KWAŚNIEWSKA Jolanta 11 28.95 1.04
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 1 2.63 0.09
ŻEBROWSKI Kamil 3 7.89 0.28
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 2.63 0.09
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00