A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Stare Juchy

Stare Juchy
brak 2.31% 2.57% 2.83% 3.09% 3.35% 3.62% 3.88% 4.14% 4.40% 4.66%
danych 2.56% 2.82% 3.08% 3.34% 3.61% 3.87% 4.13% 4.39% 4.65% 4.92%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 136
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:339
Liczba ważnych kart:339
Frekwencja wyborcza:10.81%
Liczba głosów ważnych:325
% głosów ważnych:95.87%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 4.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 7 43.75 2.15
WORONIECKI Mirosław 1 6.25 0.31
ANTOSIK Maja Edyta 2 12.50 0.62
LESZCZYŃSKI Robert 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKA Jolanta 6 37.50 1.85
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 0 0.00 0.00
HOŁUSZKO Ewa Maria 0 0.00 0.00
PENKALSKI Wojciech Adam 0 0.00 0.00