A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Lidzbark Warmiński

Lidzbark Warmiński
brak 2.39% 2.69% 2.99% 3.29% 3.59% 3.90% 4.20% 4.50% 4.80% 5.10%
danych 2.68% 2.98% 3.28% 3.58% 3.89% 4.19% 4.49% 4.79% 5.09% 5.4%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 445
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:632
Liczba ważnych kart:632
Frekwencja wyborcza:11.61%
Liczba głosów ważnych:601
% głosów ważnych:95.09%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 4.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKA Wioletta Małgorzata 2 8.00 0.33
WORONIECKI Mirosław 1 4.00 0.17
ANTOSIK Maja Edyta 2 8.00 0.33
LESZCZYŃSKI Robert 2 8.00 0.33
KWAŚNIEWSKA Jolanta 13 52.00 2.16
GROMADZKI Sławomir 0 0.00 0.00
POLKOWSKA-KRUPIŃSKA Edyta 0 0.00 0.00
ŻEBROWSKI Kamil 1 4.00 0.17
HOŁUSZKO Ewa Maria 1 4.00 0.17
PENKALSKI Wojciech Adam 3 12.00 0.50