A  A+ A+

Gmina Biskupiec

Biskupiec
brak 13.99% 14.53% 15.08% 15.62% 16.17% 16.71% 17.25% 17.80% 18.34% 18.89%
danych 14.52% 15.07% 15.61% 16.16% 16.70% 17.24% 17.79% 18.33% 18.88% 19.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 597
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 063
Liczba ważnych kart:1 063
Frekwencja wyborcza:13.99%
Liczba głosów ważnych:1 005
% głosów ważnych:94.54%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  54  5.37
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  0.60
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  17  1.69
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.70
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  83  8.26
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  230  22.89
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  41  4.08
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  20  1.99
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  56  5.57
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  168  16.72
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  323  32.14
  Komitety razem 1 005  100