A  A+ A+

Gmina Nowe Miasto Lubawskie

Nowe Miasto Lubawskie
brak 13.99% 14.53% 15.08% 15.62% 16.17% 16.71% 17.25% 17.80% 18.34% 18.89%
danych 14.52% 15.07% 15.61% 16.16% 16.70% 17.24% 17.79% 18.33% 18.88% 19.43%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 307
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:965
Liczba ważnych kart:965
Frekwencja wyborcza:15.30%
Liczba głosów ważnych:903
% głosów ważnych:93.58%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  55  6.09
10  Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia  10  1.11
11  Komitet Wyborczy Samoobrona  20  2.21
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  1.00
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  68  7.53
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  322  35.66
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  33  3.65
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  14  1.55
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  49  5.43
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  199  22.04
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  124  13.73
  Komitety razem 903  100