A  A+ A+

Miasto Czarnków

Czarnków
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 065
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 097
Liczba ważnych kart:2 097
Frekwencja wyborcza:23.13%
Liczba głosów ważnych:2 000
% głosów ważnych:95.37%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne