A  A+ A+

Powiat czarnkowsko-trzcianecki 

czarnkowsko-trzcianecki
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:69 258
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 970
Liczba ważnych kart:11 970
Frekwencja wyborcza:17.28%
Liczba głosów ważnych:11 394
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czarnków 9 065  2 097  2 097  2 000  0.00
Czarnków 8 718  1 383  1 383  1 306  0.00
Drawsko 4 763  731  731  701  0.00
Krzyż Wielkopolski 7 034  1 088  1 088  1 045  0.00
Lubasz 5 742  999  999  961  0.00
Połajewo 4 849  775  775  723  0.00
Trzcianka 19 073  3 332  3 332  3 196  0.00
Wieleń 10 014  1 565  1 565  1 462  0.00
Ogółem 69 258  11 970  11 970  11 394  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne