A  A+ A+

Miasto Krzyż Wielkopolski

Krzyż Wielkopolski
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 034
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 088
Liczba ważnych kart:1 088
Frekwencja wyborcza:15.47%
Liczba głosów ważnych:1 045
% głosów ważnych:96.05%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne