A  A+ A+

Gmina Połajewo

Połajewo
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 849
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:775
Liczba ważnych kart:775
Frekwencja wyborcza:15.98%
Liczba głosów ważnych:723
% głosów ważnych:93.29%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne