A  A+ A+

Miasto Wieleń

Wieleń
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 014
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 565
Liczba ważnych kart:1 565
Frekwencja wyborcza:15.63%
Liczba głosów ważnych:1 462
% głosów ważnych:93.42%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne