A  A+ A+

Miasto Kępno

Kępno
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:19 757
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 335
Liczba ważnych kart:5 335
Frekwencja wyborcza:27.00%
Liczba głosów ważnych:5 166
% głosów ważnych:96.83%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne