A  A+ A+

Powiat kępiński 

kępiński
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:44 736
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 945
Liczba ważnych kart:10 945
Frekwencja wyborcza:24.47%
Liczba głosów ważnych:10 514
% głosów ważnych:96.06%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Baranów 6 096  1 487  1 487  1 416  0.00
Bralin 4 634  1 172  1 172  1 122  0.00
Kępno 19 757  5 335  5 335  5 166  0.00
Łęka Opatowska 4 154  951  951  902  0.00
Perzów 3 066  511  511  494  0.00
Rychtal 3 172  615  615  575  0.00
Trzcinica 3 857  874  874  839  0.00
Ogółem 44 736  10 945  10 945  10 514  0.00
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne