A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Osiek Mały

Osiek Mały
brak 0.30% 0.54% 0.77% 1.01% 1.25% 1.49% 1.72% 1.96% 2.20% 2.43%
danych 0.53% 0.76% 1.00% 1.24% 1.48% 1.71% 1.95% 2.19% 2.42% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 652
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:705
Liczba ważnych kart:705
Frekwencja wyborcza:15.15%
Liczba głosów ważnych:675
% głosów ważnych:95.74%
Liczba głosów na listy komitetu:18
% 2.67%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 6 33.33 0.89
WITZBERG Maciej 4 22.22 0.59
WIŚNIEWSKI Maciej 3 16.67 0.44
BŁOSZYK Klaudia Justyna 1 5.56 0.15
JANUSZ Agata Joanna 2 11.11 0.30
JANKOWSKI Maciej Filip 1 5.56 0.15
TOMASZEWSKA Agnieszka 1 5.56 0.15
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 0 0.00 0.00
HANC Tomasz Ryszard 0 0.00 0.00