A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat kolski 

kolski
brak 0.30% 0.54% 0.77% 1.01% 1.25% 1.49% 1.72% 1.96% 2.20% 2.43%
danych 0.53% 0.76% 1.00% 1.24% 1.48% 1.71% 1.95% 2.19% 2.42% 2.67%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:71 980
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:12 068
Liczba ważnych kart:12 067
Frekwencja wyborcza:16.77%
Liczba głosów ważnych:11 551
% głosów ważnych:95.72%
Liczba głosów na listy komitetu:185
% 1.60%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Koło 18 663  4 254  4 254  4 115  63  1.53
Babiak 6 479  993  992  940  17  1.81
Chodów 2 768  350  350  333  0.30
Dąbie 5 433  866  866  816  0.86
Grzegorzew 4 539  790  790  748  1.07
Kłodawa 10 766  1 588  1 588  1 517  30  1.98
Koło 5 985  907  907  877  0.91
Kościelec 5 394  721  721  692  14  2.02
Olszówka 3 803  442  442  416  2.16
Osiek Mały 4 652  705  705  675  18  2.67
Przedecz 3 498  452  452  422  10  2.37
Ogółem 71 980  12 068  12 067  11 551  185  1.60
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 84 45.41 0.73
WITZBERG Maciej 18 9.73 0.16
WIŚNIEWSKI Maciej 28 15.14 0.24
BŁOSZYK Klaudia Justyna 17 9.19 0.15
JANUSZ Agata Joanna 14 7.57 0.12
JANKOWSKI Maciej Filip 4 2.16 0.03
TOMASZEWSKA Agnieszka 10 5.41 0.09
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 5 2.70 0.04
HANC Tomasz Ryszard 5 2.70 0.04