A  A+ A+

Gmina Krzemieniewo

Krzemieniewo
brak 14.15% 14.64% 15.14% 15.63% 16.12% 16.62% 17.11% 17.60% 18.09% 18.59%
danych 14.63% 15.13% 15.62% 16.11% 16.61% 17.10% 17.59% 18.08% 18.58% 19.08%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 749
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:955
Liczba ważnych kart:955
Frekwencja wyborcza:14.15%
Liczba głosów ważnych:888
% głosów ważnych:92.98%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  22  2.48
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  13  1.46
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  171  19.26
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  212  23.87
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  32  3.60
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  21  2.36
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  78  8.78
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  172  19.37
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  167  18.81
  Komitety razem 888  100