A  A+ A+

Miasto Słupca

Słupca
brak 13.67% 14.81% 15.94% 17.08% 18.22% 19.36% 20.49% 21.63% 22.77% 23.90%
danych 14.80% 15.93% 17.07% 18.21% 19.35% 20.48% 21.62% 22.76% 23.89% 25.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:11 505
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 718
Liczba ważnych kart:2 718
Frekwencja wyborcza:23.62%
Liczba głosów ważnych:2 590
% głosów ważnych:95.29%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  83  3.20
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  21  0.81
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  303  11.70
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  659  25.44
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  143  5.52
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  54  2.08
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  155  5.98
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  670  25.87
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  502  19.38
  Komitety razem 2 590  100