A  A+ A+

Powiat słupecki 

słupecki
brak 13.67% 14.81% 15.94% 17.08% 18.22% 19.36% 20.49% 21.63% 22.77% 23.90%
danych 14.80% 15.93% 17.07% 18.21% 19.35% 20.48% 21.62% 22.76% 23.89% 25.04%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:48 003
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 541
Liczba ważnych kart:8 540
Frekwencja wyborcza:17.79%
Liczba głosów ważnych:8 071
% głosów ważnych:94.51%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  373  4.62
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  977  12.11
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  487  6.03
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 498  18.56
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  183  2.27
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 950  24.16
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  2 197  27.22
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  310  3.84
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  96  1.19
  Komitety razem 8 071  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Słupca 11 505  2 718  2 718  23.62  2 590  95.29
Lądek 4 693  668  668  14.23  632  94.61
Orchowo 3 110  552  552  17.75  512  92.75
Ostrowite 4 181  612  612  14.64  580  94.77
Powidz 1 833  459  459  25.04  446  97.17
Słupca 7 484  1 023  1 023  13.67  984  96.19
Strzałkowo 7 982  1 461  1 460  18.29  1 357  92.95
Zagórów 7 215  1 048  1 048  14.53  970  92.56
Powiat ogółem 48 003  8 541  8 540  17.79  8 071  94.51