A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Książ Wielkopolski

Książ Wielkopolski
brak 0.32% 0.44% 0.56% 0.69% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.30% 1.42%
danych 0.43% 0.55% 0.68% 0.80% 0.92% 1.04% 1.16% 1.29% 1.41% 1.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 643
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:891
Liczba ważnych kart:889
Frekwencja wyborcza:13.41%
Liczba głosów ważnych:811
% głosów ważnych:91.23%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 0 0.00 0.00
WITZBERG Maciej 1 11.11 0.12
WIŚNIEWSKI Maciej 2 22.22 0.25
BŁOSZYK Klaudia Justyna 0 0.00 0.00
JANUSZ Agata Joanna 2 22.22 0.25
JANKOWSKI Maciej Filip 0 0.00 0.00
TOMASZEWSKA Agnieszka 3 33.33 0.37
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 0 0.00 0.00
HANC Tomasz Ryszard 1 11.11 0.12