A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Powiat śremski 

śremski
brak 0.32% 0.44% 0.56% 0.69% 0.81% 0.93% 1.05% 1.17% 1.30% 1.42%
danych 0.43% 0.55% 0.68% 0.80% 0.92% 1.04% 1.16% 1.29% 1.41% 1.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 507
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:9 483
Liczba ważnych kart:9 476
Frekwencja wyborcza:19.96%
Liczba głosów ważnych:9 022
% głosów ważnych:95.21%
Liczba głosów na listy komitetu:109
% 1.21%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Brodnica 3 821  614  614  586  1.54
Dolsk 4 593  638  638  616  0.32
Książ Wielkopolski 6 643  891  889  811  1.11
Śrem 32 450  7 340  7 335  7 009  89  1.27
Ogółem 47 507  9 483  9 476  9 022  109  1.21
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
JÓZWIAK Bartosz 41 37.61 0.45
WITZBERG Maciej 16 14.68 0.18
WIŚNIEWSKI Maciej 11 10.09 0.12
BŁOSZYK Klaudia Justyna 9 8.26 0.10
JANUSZ Agata Joanna 2 1.83 0.02
JANKOWSKI Maciej Filip 4 3.67 0.04
TOMASZEWSKA Agnieszka 13 11.93 0.14
SMEKTAŁA Aleksandra Agnieszka 8 7.34 0.09
HANC Tomasz Ryszard 5 4.59 0.06