A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Karlino

Karlino
brak 5.14% 5.35% 5.56% 5.77% 5.98% 6.20% 6.41% 6.62% 6.83% 7.04%
danych 5.34% 5.55% 5.76% 5.97% 6.19% 6.40% 6.61% 6.82% 7.03% 7.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:7 163
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:875
Liczba ważnych kart:875
Frekwencja wyborcza:12.22%
Liczba głosów ważnych:837
% głosów ważnych:95.66%
Liczba głosów na listy komitetu:57
% 6.81%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 25 43.86 2.99
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 8.77 0.60
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 1.75 0.12
BIELEWICZ Przemysław 1 1.75 0.12
BIAŁOKOZ Andrzej 1 1.75 0.12
RATAJCZAK Mariusz 4 7.02 0.48
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 20 35.09 2.39
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00