A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat białogardzki 

białogardzki
brak 5.14% 5.35% 5.56% 5.77% 5.98% 6.20% 6.41% 6.62% 6.83% 7.04%
danych 5.34% 5.55% 5.76% 5.97% 6.19% 6.40% 6.61% 6.82% 7.03% 7.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:38 640
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 940
Liczba ważnych kart:5 940
Frekwencja wyborcza:15.37%
Liczba głosów ważnych:5 683
% głosów ważnych:95.67%
Liczba głosów na listy komitetu:330
% 5.81%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Białogard 19 337  3 580  3 580  3 463  178  5.14
Białogard 6 169  615  615  583  37  6.35
Karlino 7 163  875  875  837  57  6.81
Tychowo 5 971  870  870  800  58  7.25
Ogółem 38 640  5 940  5 940  5 683  330  5.81
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 147 44.55 2.59
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 11 3.33 0.19
JONCZEK Joanna Małgorzata 13 3.94 0.23
BIELEWICZ Przemysław 12 3.64 0.21
BIAŁOKOZ Andrzej 9 2.73 0.16
RATAJCZAK Mariusz 16 4.85 0.28
BAWOLSKA Wioletta Helena 7 2.12 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 4 1.21 0.07
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 104 31.52 1.83
GŁADKOW Jan 7 2.12 0.12