A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Tychowo

Tychowo
brak 5.14% 5.35% 5.56% 5.77% 5.98% 6.20% 6.41% 6.62% 6.83% 7.04%
danych 5.34% 5.55% 5.76% 5.97% 6.19% 6.40% 6.61% 6.82% 7.03% 7.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 971
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:870
Liczba ważnych kart:870
Frekwencja wyborcza:14.57%
Liczba głosów ważnych:800
% głosów ważnych:91.95%
Liczba głosów na listy komitetu:58
% 7.25%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 22 37.93 2.75
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 1.72 0.13
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 6.90 0.50
BIELEWICZ Przemysław 2 3.45 0.25
BIAŁOKOZ Andrzej 2 3.45 0.25
RATAJCZAK Mariusz 3 5.17 0.38
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.72 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 3 5.17 0.38
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 19 32.76 2.38
GŁADKOW Jan 1 1.72 0.13