A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Bierzwnik

Bierzwnik
brak 1.57% 1.83% 2.09% 2.35% 2.61% 2.87% 3.12% 3.38% 3.64% 3.90%
danych 1.82% 2.08% 2.34% 2.60% 2.86% 3.11% 3.37% 3.63% 3.89% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 981
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:531
Liczba ważnych kart:531
Frekwencja wyborcza:13.34%
Liczba głosów ważnych:505
% głosów ważnych:95.10%
Liczba głosów na listy komitetu:21
% 4.16%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 10 47.62 1.98
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 1 4.76 0.20
BACHALSKI Dariusz Jacek 2 9.52 0.40
MARKIEWICZ Dorota 1 4.76 0.20
SZOSTAŁO Wiktor 1 4.76 0.20
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 1 4.76 0.20
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 4.76 0.20
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 4.76 0.20
KASZNIA Magdalena Anna 3 14.29 0.59