A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat choszczeński 

choszczeński
brak 1.57% 1.83% 2.09% 2.35% 2.61% 2.87% 3.12% 3.38% 3.64% 3.90%
danych 1.82% 2.08% 2.34% 2.60% 2.86% 3.11% 3.37% 3.63% 3.89% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:40 219
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 649
Liczba ważnych kart:5 648
Frekwencja wyborcza:14.05%
Liczba głosów ważnych:5 421
% głosów ważnych:95.98%
Liczba głosów na listy komitetu:169
% 3.12%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Bierzwnik 3 981  531  531  505  21  4.16
Choszczno 18 023  2 890  2 889  2 791  95  3.40
Drawno 4 302  615  615  575  1.57
Krzęcin 3 075  305  305  297  12  4.04
Pełczyce 6 266  771  771  748  16  2.14
Recz 4 572  537  537  505  16  3.17
Ogółem 40 219  5 649  5 648  5 421  169  3.12
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 69 40.83 1.27
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 34 20.12 0.63
BACHALSKI Dariusz Jacek 6 3.55 0.11
MARKIEWICZ Dorota 20 11.83 0.37
SZOSTAŁO Wiktor 9 5.33 0.17
WOJTCZAK Kinga 5 2.96 0.09
SZURA Zbigniew Jan 3 1.78 0.06
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 1 0.59 0.02
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 6 3.55 0.11
KASZNIA Magdalena Anna 16 9.47 0.30