A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Pełczyce

Pełczyce
brak 1.57% 1.83% 2.09% 2.35% 2.61% 2.87% 3.12% 3.38% 3.64% 3.90%
danych 1.82% 2.08% 2.34% 2.60% 2.86% 3.11% 3.37% 3.63% 3.89% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 266
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:771
Liczba ważnych kart:771
Frekwencja wyborcza:12.30%
Liczba głosów ważnych:748
% głosów ważnych:97.02%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 2.14%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 11 68.75 1.47
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 4 25.00 0.53
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 0 0.00 0.00
SZOSTAŁO Wiktor 1 6.25 0.13
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 0 0.00 0.00