A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Krzęcin

Krzęcin
brak 1.57% 1.83% 2.09% 2.35% 2.61% 2.87% 3.12% 3.38% 3.64% 3.90%
danych 1.82% 2.08% 2.34% 2.60% 2.86% 3.11% 3.37% 3.63% 3.89% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 075
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:305
Liczba ważnych kart:305
Frekwencja wyborcza:9.92%
Liczba głosów ważnych:297
% głosów ważnych:97.38%
Liczba głosów na listy komitetu:12
% 4.04%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 4 33.33 1.35
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 0 0.00 0.00
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 5 41.67 1.68
SZOSTAŁO Wiktor 1 8.33 0.34
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 2 16.67 0.67