A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Recz

Recz
brak 1.57% 1.83% 2.09% 2.35% 2.61% 2.87% 3.12% 3.38% 3.64% 3.90%
danych 1.82% 2.08% 2.34% 2.60% 2.86% 3.11% 3.37% 3.63% 3.89% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 572
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:537
Liczba ważnych kart:537
Frekwencja wyborcza:11.75%
Liczba głosów ważnych:505
% głosów ważnych:94.04%
Liczba głosów na listy komitetu:16
% 3.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 5 31.25 0.99
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 6 37.50 1.19
BACHALSKI Dariusz Jacek 1 6.25 0.20
MARKIEWICZ Dorota 1 6.25 0.20
SZOSTAŁO Wiktor 1 6.25 0.20
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 1 6.25 0.20
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 0 0.00 0.00
KASZNIA Magdalena Anna 1 6.25 0.20