A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Drawno

Drawno
brak 1.57% 1.83% 2.09% 2.35% 2.61% 2.87% 3.12% 3.38% 3.64% 3.90%
danych 1.82% 2.08% 2.34% 2.60% 2.86% 3.11% 3.37% 3.63% 3.89% 4.16%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 302
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:615
Liczba ważnych kart:615
Frekwencja wyborcza:14.30%
Liczba głosów ważnych:575
% głosów ważnych:93.50%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 1.57%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
PISKORSKI Paweł Bartłomiej 5 55.56 0.87
PROKOP-PACZKOWSKA Małgorzata Barbara 1 11.11 0.17
BACHALSKI Dariusz Jacek 0 0.00 0.00
MARKIEWICZ Dorota 1 11.11 0.17
SZOSTAŁO Wiktor 0 0.00 0.00
WOJTCZAK Kinga 0 0.00 0.00
SZURA Zbigniew Jan 0 0.00 0.00
NIEBYLSKA Jolanta Danuta 0 0.00 0.00
KRYSZTOFIAK Wojciech Sławomir 1 11.11 0.17
KASZNIA Magdalena Anna 1 11.11 0.17