A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Czaplinek

Czaplinek
brak 2.00% 2.59% 3.17% 3.76% 4.34% 4.93% 5.52% 6.10% 6.69% 7.27%
danych 2.58% 3.16% 3.75% 4.33% 4.92% 5.51% 6.09% 6.68% 7.26% 7.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 530
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 225
Liczba ważnych kart:1 225
Frekwencja wyborcza:12.85%
Liczba głosów ważnych:1 177
% głosów ważnych:96.08%
Liczba głosów na listy komitetu:71
% 6.03%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 37 52.11 3.14
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 5.63 0.34
JONCZEK Joanna Małgorzata 4 5.63 0.34
BIELEWICZ Przemysław 1 1.41 0.08
BIAŁOKOZ Andrzej 4 5.63 0.34
RATAJCZAK Mariusz 3 4.23 0.25
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 1.41 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 15 21.13 1.27
GŁADKOW Jan 2 2.82 0.17