A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat drawski 

drawski
brak 2.00% 2.59% 3.17% 3.76% 4.34% 4.93% 5.52% 6.10% 6.69% 7.27%
danych 2.58% 3.16% 3.75% 4.33% 4.92% 5.51% 6.09% 6.68% 7.26% 7.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 364
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 315
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:15.44%
Liczba głosów ważnych:6 972
% głosów ważnych:95.31%
Liczba głosów na listy komitetu:422
% 6.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czaplinek 9 530  1 225  1 225  1 177  71  6.03
Drawsko Pomorskie 13 478  2 187  2 187  2 080  113  5.43
Kalisz Pomorski 5 840  688  688  658  50  7.60
Ostrowice 2 023  369  369  350  2.00
Wierzchowo 4 012  599  599  547  43  7.86
Złocieniec 12 481  2 247  2 247  2 160  138  6.39
Ogółem 47 364  7 315  7 315  6 972  422  6.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 203 48.10 2.91
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 20 4.74 0.29
JONCZEK Joanna Małgorzata 21 4.98 0.30
BIELEWICZ Przemysław 14 3.32 0.20
BIAŁOKOZ Andrzej 12 2.84 0.17
RATAJCZAK Mariusz 23 5.45 0.33
BAWOLSKA Wioletta Helena 5 1.18 0.07
PUCEK Mateusz Sebastian 7 1.66 0.10
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 103 24.41 1.48
GŁADKOW Jan 14 3.32 0.20