A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Ostrowice

Ostrowice
brak 2.00% 2.59% 3.17% 3.76% 4.34% 4.93% 5.52% 6.10% 6.69% 7.27%
danych 2.58% 3.16% 3.75% 4.33% 4.92% 5.51% 6.09% 6.68% 7.26% 7.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 023
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:369
Liczba ważnych kart:369
Frekwencja wyborcza:18.24%
Liczba głosów ważnych:350
% głosów ważnych:94.85%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 2.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 2 28.57 0.57
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 14.29 0.29
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 1 14.29 0.29
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 14.29 0.29
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 2 28.57 0.57
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00