A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Drawsko Pomorskie

Drawsko Pomorskie
brak 2.00% 2.59% 3.17% 3.76% 4.34% 4.93% 5.52% 6.10% 6.69% 7.27%
danych 2.58% 3.16% 3.75% 4.33% 4.92% 5.51% 6.09% 6.68% 7.26% 7.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 478
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 187
Liczba ważnych kart:2 187
Frekwencja wyborcza:16.23%
Liczba głosów ważnych:2 080
% głosów ważnych:95.11%
Liczba głosów na listy komitetu:113
% 5.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 48 42.48 2.31
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 2 1.77 0.10
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 2.65 0.14
BIELEWICZ Przemysław 6 5.31 0.29
BIAŁOKOZ Andrzej 3 2.65 0.14
RATAJCZAK Mariusz 8 7.08 0.38
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 1 0.88 0.05
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 35 30.97 1.68
GŁADKOW Jan 7 6.19 0.34