A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Złocieniec

Złocieniec
brak 2.00% 2.59% 3.17% 3.76% 4.34% 4.93% 5.52% 6.10% 6.69% 7.27%
danych 2.58% 3.16% 3.75% 4.33% 4.92% 5.51% 6.09% 6.68% 7.26% 7.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 481
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 247
Liczba ważnych kart:2 247
Frekwencja wyborcza:18.00%
Liczba głosów ważnych:2 160
% głosów ważnych:96.13%
Liczba głosów na listy komitetu:138
% 6.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 81 58.70 3.75
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 5 3.62 0.23
JONCZEK Joanna Małgorzata 6 4.35 0.28
BIELEWICZ Przemysław 5 3.62 0.23
BIAŁOKOZ Andrzej 5 3.62 0.23
RATAJCZAK Mariusz 5 3.62 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 2.17 0.14
PUCEK Mateusz Sebastian 6 4.35 0.28
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 20 14.49 0.93
GŁADKOW Jan 2 1.45 0.09