A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Kalisz Pomorski

Kalisz Pomorski
brak 2.00% 2.59% 3.17% 3.76% 4.34% 4.93% 5.52% 6.10% 6.69% 7.27%
danych 2.58% 3.16% 3.75% 4.33% 4.92% 5.51% 6.09% 6.68% 7.26% 7.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 840
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:688
Liczba ważnych kart:688
Frekwencja wyborcza:11.78%
Liczba głosów ważnych:658
% głosów ważnych:95.64%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 7.60%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 19 38.00 2.89
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 8 16.00 1.22
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 10.00 0.76
BIELEWICZ Przemysław 2 4.00 0.30
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 2 4.00 0.30
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 12 24.00 1.82
GŁADKOW Jan 2 4.00 0.30