A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Gmina Ostrowice

Ostrowice
brak 18.46% 19.74% 21.02% 22.30% 23.58% 24.86% 26.13% 27.41% 28.69% 29.97%
danych 19.73% 21.01% 22.29% 23.57% 24.85% 26.12% 27.40% 28.68% 29.96% 31.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 023
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:369
Liczba ważnych kart:369
Frekwencja wyborcza:18.24%
Liczba głosów ważnych:350
% głosów ważnych:94.85%
Liczba głosów na listy komitetu:97
% 27.71%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 27 27.84 7.71
HOC Czesław 47 48.45 13.43
RAFALSKA Elżbieta 1 1.03 0.29
MATERNA Jerzy Marian 7 7.22 2.00
ROBAK Marzanna Urszula 2 2.06 0.57
SZYMAŃSKA Halina Barbara 6 6.19 1.71
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 5 5.15 1.43
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 0 0.00 0.00
RONOWICZ Bożena 0 0.00 0.00
SZAŁABAWKA Artur Lesław 2 2.06 0.57