A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat drawski 

drawski
brak 18.46% 19.74% 21.02% 22.30% 23.58% 24.86% 26.13% 27.41% 28.69% 29.97%
danych 19.73% 21.01% 22.29% 23.57% 24.85% 26.12% 27.40% 28.68% 29.96% 31.25%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:47 364
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:7 315
Liczba ważnych kart:7 315
Frekwencja wyborcza:15.44%
Liczba głosów ważnych:6 972
% głosów ważnych:95.31%
Liczba głosów na listy komitetu:1 872
% 26.85%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Czaplinek 9 530  1 225  1 225  1 177  319  27.10
Drawsko Pomorskie 13 478  2 187  2 187  2 080  543  26.11
Kalisz Pomorski 5 840  688  688  658  137  20.82
Ostrowice 2 023  369  369  350  97  27.71
Wierzchowo 4 012  599  599  547  101  18.46
Złocieniec 12 481  2 247  2 247  2 160  675  31.25
Ogółem 47 364  7 315  7 315  6 972  1 872  26.85
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
GRÓBARCZYK Marek Józef 656 35.04 9.41
HOC Czesław 854 45.62 12.25
RAFALSKA Elżbieta 87 4.65 1.25
MATERNA Jerzy Marian 68 3.63 0.98
ROBAK Marzanna Urszula 31 1.66 0.44
SZYMAŃSKA Halina Barbara 78 4.17 1.12
ROGOWSKI Ireneusz Sławomir 53 2.83 0.76
PODŁUCKA-KREŃ Halina Grażyna 10 0.53 0.14
RONOWICZ Bożena 22 1.18 0.32
SZAŁABAWKA Artur Lesław 13 0.69 0.19