A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Maszewo

Maszewo
brak 5.21% 5.55% 5.88% 6.22% 6.55% 6.89% 7.23% 7.56% 7.90% 8.23%
danych 5.54% 5.87% 6.21% 6.54% 6.88% 7.22% 7.55% 7.89% 8.22% 8.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 663
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:775
Liczba ważnych kart:775
Frekwencja wyborcza:11.63%
Liczba głosów ważnych:746
% głosów ważnych:96.26%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 5.90%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 17 38.64 2.28
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 4 9.09 0.54
JONCZEK Joanna Małgorzata 5 11.36 0.67
BIELEWICZ Przemysław 1 2.27 0.13
BIAŁOKOZ Andrzej 0 0.00 0.00
RATAJCZAK Mariusz 3 6.82 0.40
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 2.27 0.13
PUCEK Mateusz Sebastian 2 4.55 0.27
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 10 22.73 1.34
GŁADKOW Jan 1 2.27 0.13