A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat goleniowski 

goleniowski
brak 5.21% 5.55% 5.88% 6.22% 6.55% 6.89% 7.23% 7.56% 7.90% 8.23%
danych 5.54% 5.87% 6.21% 6.54% 6.88% 7.22% 7.55% 7.89% 8.22% 8.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:65 570
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:11 564
Liczba ważnych kart:11 563
Frekwencja wyborcza:17.64%
Liczba głosów ważnych:11 069
% głosów ważnych:95.73%
Liczba głosów na listy komitetu:815
% 7.36%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Goleniów 28 593  5 537  5 537  5 380  461  8.57
Maszewo 6 663  775  775  746  44  5.90
Nowogard 20 126  3 794  3 794  3 578  224  6.26
Osina 2 287  357  357  332  22  6.63
Przybiernów 4 065  544  543  518  27  5.21
Stepnica 3 836  557  557  515  37  7.18
Ogółem 65 570  11 564  11 563  11 069  815  7.36
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 440 53.99 3.98
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 26 3.19 0.23
JONCZEK Joanna Małgorzata 46 5.64 0.42
BIELEWICZ Przemysław 19 2.33 0.17
BIAŁOKOZ Andrzej 21 2.58 0.19
RATAJCZAK Mariusz 28 3.44 0.25
BAWOLSKA Wioletta Helena 13 1.60 0.12
PUCEK Mateusz Sebastian 9 1.10 0.08
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 192 23.56 1.73
GŁADKOW Jan 21 2.58 0.19