A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Stepnica

Stepnica
brak 5.21% 5.55% 5.88% 6.22% 6.55% 6.89% 7.23% 7.56% 7.90% 8.23%
danych 5.54% 5.87% 6.21% 6.54% 6.88% 7.22% 7.55% 7.89% 8.22% 8.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 836
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:557
Liczba ważnych kart:557
Frekwencja wyborcza:14.52%
Liczba głosów ważnych:515
% głosów ważnych:92.46%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 7.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 21 56.76 4.08
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 1 2.70 0.19
JONCZEK Joanna Małgorzata 1 2.70 0.19
BIELEWICZ Przemysław 0 0.00 0.00
BIAŁOKOZ Andrzej 2 5.41 0.39
RATAJCZAK Mariusz 4 10.81 0.78
BAWOLSKA Wioletta Helena 0 0.00 0.00
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 7 18.92 1.36
GŁADKOW Jan 1 2.70 0.19