A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Nowogard

Nowogard
brak 5.21% 5.55% 5.88% 6.22% 6.55% 6.89% 7.23% 7.56% 7.90% 8.23%
danych 5.54% 5.87% 6.21% 6.54% 6.88% 7.22% 7.55% 7.89% 8.22% 8.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 126
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 794
Liczba ważnych kart:3 794
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:3 578
% głosów ważnych:94.31%
Liczba głosów na listy komitetu:224
% 6.26%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 121 54.02 3.38
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 6 2.68 0.17
JONCZEK Joanna Małgorzata 11 4.91 0.31
BIELEWICZ Przemysław 6 2.68 0.17
BIAŁOKOZ Andrzej 5 2.23 0.14
RATAJCZAK Mariusz 5 2.23 0.14
BAWOLSKA Wioletta Helena 3 1.34 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 4 1.79 0.11
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 55 24.55 1.54
GŁADKOW Jan 8 3.57 0.22