A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Gmina Osina

Osina
brak 5.21% 5.55% 5.88% 6.22% 6.55% 6.89% 7.23% 7.56% 7.90% 8.23%
danych 5.54% 5.87% 6.21% 6.54% 6.88% 7.22% 7.55% 7.89% 8.22% 8.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:2 287
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:357
Liczba ważnych kart:357
Frekwencja wyborcza:15.61%
Liczba głosów ważnych:332
% głosów ważnych:93.00%
Liczba głosów na listy komitetu:22
% 6.63%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 6 27.27 1.81
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 0 0.00 0.00
JONCZEK Joanna Małgorzata 3 13.64 0.90
BIELEWICZ Przemysław 1 4.55 0.30
BIAŁOKOZ Andrzej 3 13.64 0.90
RATAJCZAK Mariusz 0 0.00 0.00
BAWOLSKA Wioletta Helena 1 4.55 0.30
PUCEK Mateusz Sebastian 0 0.00 0.00
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 8 36.36 2.41
GŁADKOW Jan 0 0.00 0.00