A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Miasto Kołobrzeg

Kołobrzeg
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 852
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:10 105
Liczba ważnych kart:10 102
Frekwencja wyborcza:26.70%
Liczba głosów ważnych:9 797
% głosów ważnych:96.98%
Liczba głosów na listy komitetu:482
% 4.92%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 249 51.66 2.54
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 17 3.53 0.17
JONCZEK Joanna Małgorzata 21 4.36 0.21
BIELEWICZ Przemysław 10 2.07 0.10
BIAŁOKOZ Andrzej 3 0.62 0.03
RATAJCZAK Mariusz 23 4.77 0.23
BAWOLSKA Wioletta Helena 8 1.66 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 12 2.49 0.12
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 130 26.97 1.33
GŁADKOW Jan 9 1.87 0.09