A  A+ A+

Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke

Powiat kołobrzeski 

kołobrzeski
brak 2.32% 2.71% 3.10% 3.49% 3.88% 4.28% 4.67% 5.06% 5.45% 5.84%
danych 2.70% 3.09% 3.48% 3.87% 4.27% 4.66% 5.05% 5.44% 5.83% 6.23%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:64 004
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:14 842
Liczba ważnych kart:14 839
Frekwencja wyborcza:23.19%
Liczba głosów ważnych:14 333
% głosów ważnych:96.59%
Liczba głosów na listy komitetu:726
% 5.07%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Kołobrzeg 37 852  10 105  10 102  9 797  482  4.92
Dygowo 4 382  712  712  677  39  5.76
Gościno 4 102  653  653  624  30  4.81
Kołobrzeg 8 264  1 805  1 805  1 742  102  5.86
Rymań 3 323  359  359  345  2.32
Siemyśl 2 921  433  433  410  19  4.63
Ustronie Morskie 3 160  775  775  738  46  6.23
Ogółem 64 004  14 842  14 839  14 333  726  5.07
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
OLESZCZUK Stefan 377 51.93 2.63
BEJNAR-BEJNAROWICZ Marta Teresa 28 3.86 0.20
JONCZEK Joanna Małgorzata 33 4.55 0.23
BIELEWICZ Przemysław 18 2.48 0.13
BIAŁOKOZ Andrzej 8 1.10 0.06
RATAJCZAK Mariusz 34 4.68 0.24
BAWOLSKA Wioletta Helena 11 1.52 0.08
PUCEK Mateusz Sebastian 15 2.07 0.10
KORWIN-MIKKE Korynna Natalia 191 26.31 1.33
GŁADKOW Jan 11 1.52 0.08